Udržateľné podnikanie

Alternatívna mobilita

O projekte

Na bratislavských cestách jazdia autobusy na vodík zo slovnaftu

Dopravný podnik Bratislava uviedol do prevádzky prvé štyri vodíkové autobusy svojej flotily. Vodík, ktorý sa do vozidiel plní na vodíkovej čerpacej stanici vo Vlčom hrdle, pochádza zo Slovnaftu.

Slovnaft je najväčším slovenským producentom vodíka v objeme približne 94-tisíc ton ročne predovšetkým pre vlastnú potrebu. „Vodík vyrábame v dvoch svojich výrobniach vodíka parným reformingom zemného plynu. Zároveň vodík získavame aj z iných technológií, kde je vedľajším produktom. Podľa celosvetovej rafinérskej porovnávacej štúdie Solomon patrí naša výroba vodíka medzi energeticky najefektívnejšie,“ vysvetlila Martina Valachovičová, odborná inžinierka Rozvoja technológií spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Vodík, ktorý rafinéria nespotrebuje, smeruje do spoločnosti Messer Slovnaft, s.r.o.,  spoločného podniku spoločností SLOVNAFT, a.s., a Messer Group GmbH. Tu sa vodík dočisťuje a technologicky upravuje, aby dosiahol potrebné parametre a bol vhodný na plnenie do nádrží vodíkových dopravných prostriedkov.

„V rámci mobility vidíme potenciál vodíka predovšetkým v nákladnej, autobusovej, vlakovej či lodnej doprave. Už dnes sme pripravení na kontinuálne dodávky vo vysokej kvalite pre bratislavské autobusy. Vodík z našej produkcie sa osvedčil nielen ako palivo, ale nachádza uplatnenie predovšetkým v domácom a zahraničnom priemysle,“ povedal Tomáš Beseda, konateľ spoločnosti Messer Slovnaft, s.r.o.

Vozidlá typu Solaris Urbino 12 Hydrogen s revolučným pohonom jazdia na linke 75 medzi Krasňanmi a Dolnými honmi. Dopravný podnik Bratislava vysúťažil do svojej flotily celkovo štyridsať týchto autobusov. Nákup bol zrealizovaný vďaka prostriedkom z európskych fondov.