Žiadosti o podporu

Žiadosti o príspevky a návrhy na spoluprácu adresované našej spoločnosti, posudzujeme viacstupňovo podľa prísnych kritérií Skupiny MOL a spoločnosti SLOVNAFT, a.s..

Každý rok si naša spoločnosť zadefinuje hlavné oblasti podpory a projekty, ktoré v rámci nich postupne realizujeme. Aktivity darcovstva a partnerskej spolupráce sa zároveň snažíme proporčne rozdeliť medzi jednotlivé podporované oblasti. Medzi prioritné oblasti patria podpora detí a mládeže, ich vzdelávania a zdravia, podpora talentov, vedy, hodnotných občianskych iniciatív, kultúry a športu, a tiež projekty na ochranu životného prostredia.

Pravidlá v oblasti darov a reklamných partnerstiev určuje stratégia Skupiny MOL. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., ako dcérska spoločnosť Skupiny MOL má povinnosť riadiť sa týmito pravidlami v plnom rozsahu. Aktuálne sa zameriavame na efektívne nakladanie s financiami určenými na rozpočet pre dary a sponzoring. Preto sa aktuálne zameriavame najmä na rozvíjanie už existujúcich partnerstiev a projektov.

Ak máte záujem o zaslanie žiadosti o podporu projektu či hodnotnej iniciatívy, vyplňte, prosím jeden z nasledujúcich formulárov podľa typu žiadosti.

Žiadosť o poskytnutie 
daru
Žiadosť o poskytnutie 
daru

Žiadosť o poskytnutie 
daru

Online formulár
Žiadosť o reklamnú spoluprácu
Žiadosť o reklamnú spoluprácu

Žiadosť o reklamnú spoluprácu

Online formulár
Požiadajte o grant na podporu vášho zeleného projektu
Požiadajte o grant na podporu vášho zeleného projektu

Zelené oázy

Požiadajte o grant na podporu vášho zeleného projektu

Podrobnosti o podpore
Rozumieť mladým talentom znamená podporovať ich
Rozumieť mladým talentom znamená podporovať ich

TNE

Rozumieť mladým talentom znamená podporovať ich

Podrobnosti o podpore