Životné prostredie

Rafinéria priateľská k vtákom

O projekte

V roku 2014 vychovali belorítky obyčajné prvú generáciu mláďat odchovaných v umelých hniezdach nainštalovaných v rafinérii Slovnaft. Projekt v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/BirdLife Slovensko sa odvtedy osvedčil a pomáha belorítkam v citlivom období hniezdenia.

Belorítka obyčajná čelí mnohým negatívnym faktorom, ktoré ohrozujú jej prežitie. V urbanizovaných lokalitách nemá dostatok prírodných zdrojov na vybudovanie hniezd, navyše vplyvom zlého počasia sa prirodzené hniezda ničia. Belorítka, ktorá je podobná lastovičke, má len malé šance na vyvedenie mláďat. Týmto projektom sa začala naša spolupráca s ornitológmi. Vďaka tejto spolupráci mohli naši dobrovoľníci opakovanie pomocť pri čistení chráneného Vtáčieho ostrava na Dunaji a ornitológovia sčítať vtáčie druhy na našom takmer 500-hektárovom území. Mapovanie ukázalo, že v areáli rafinérie žije viac ako 20 vtáčích druhov, pričom v čase migrácie a hniezdenia sa tu môžu vyskytovať ďalšie desiatky druhov. Okrem získania zaujímavých faktov a čísel o vtáctve v tejto oblasti sme sa tak mohli stať súčasťou kompletizácie pripravovaného Atlasu vtákov Bratislavy.

Výsledky sčítania vtákov v rafinérii prekvapili. Okrem bežných druhov, ako vrabce poľné, vrany popolavé či veľké holuby hrivnáky, ornitológovia identifikovali aj ďatľa hnedkavého, ktorý tu žije vďaka množstvu starých ovocných stromov. Tento druh ďatľa je často považovaný za indikátor zachovania a pestrosti vidieckej krajiny južného Slovenska. Na 270 zatrávnených hektároch refinérie sa nachádza viac než 10 000 stromov. Vtáčie druhy vďaka nim nachádzajú v odľahlejších častiach veľkého zeleného teritória ticho a pokoj potrebné na hniezdenie.