Udržateľné podnikanie

Budúcnosť priemyslu

O projekte

Tatra summit aj o energetickej bezpečnosti

Gabriel Szabó, viceprezident pre downstream Skupiny MOL v panelovej diskusii zdôraznil dôležitosť zabezpečenia ropy a plynu pre EÚ.

Ako skĺbiť aktivity v prospech klímy s energetickou bezpečnosťou? S čím sa firmy a krajiny stretávajú v prostredí nestabilných dodávok a zvyšovania cien? Aké sú kľúčové politiky potrebné v krátkodobom a dlhodobom horizonte na zvýšenie a diverzifikáciu dodávok energie? To boli hlavné témy jednej z panelových diskusií dvanásteho Tatra Summitu, ktorý od 6. do 8. októbra privítal vo Vysokých Tatrách lídrov a líderky z oblasti politiky a biznisu . Na otázky senior editora magazínu Politico Jana Cienskeho odpovedali minister hospodárstva Peter Dovhun, Jozef Síkela, minister priemyslu a obchodu Českej republiky, Markus Kaune predseda predstavenstva ZSE a VSE holding a zástupca Skupiny MOL, ktorá je materskou spoločnosťou Slovnaftu, Gabriel Szabó.

Zástupcovia priemyslu v diskusii poukázali na nutnosť reforiem a pružnej legislatívy, ako aj potrebu postupovať uvážene a prihliadať na reálne hospodárske a finančné možnosti. Prioritou by tiež mala byť snaha odpútať sa od závislosti Európy od jedného alebo len niekoľkých zdrojov.