Životné prostredie

Dunajský fond

O projekte

Zlepšovať kvalitu života v okolí Dunaja a podporovať spoluprácu ľudí je ambíciou Dunajského fondu – nadačného programu Stredoeurópskej nadácie (CEF). Dunajský fond je prvou platformou pre rozvoj verejnoprospešných aktivít a verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja vrátane Malého Dunaja.

Príprava tohto programu bola spustená v roku 2014 pri príležitosti 20. výročia založenia Stredoeurópskej nadácie. V spolupráci s Nadáciou VÚB banky sme mohli vďaka Dunajskému fondu vytvoriť grantový program pre projekty, ktoré prepojili ľudí s Dunajom.  

Cieľom podporených projektov bolo vytváranie miest pri Dunaji a na Dunaji, kde sa obyvatelia mohli cítiť dobre, ľahko a prirodzene sa pohybovať v jeho okolí, získať bližší kontakt s vodou a mohli rozvíjať rôzne rekreačné aktivity, ktoré k rieke patria.

Dunajský fond je otvorenou neziskovou platformou, ktorej cieľom je rozvoj verejnoprospešných aktivít a verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja a Malého Dunaja. Informácie o všetkých projektoch a pôsobení sa dozviete na www.dunajskyfond.sk.

Novinky (3)

Dunajský fond

23. máj 2017

Vyše 55.000 eur na oživenie okolia Dunaja

Na podporu projektov na kultivovanie a oživenie prostredia Dunaja a Malého Dunaja poputuje z Dunajského fondu vyše 55.000 eur. Peniaze v rámci druhej grantovej výzvy získalo osem projektov neziskových organizácií. Podporené budú aktivity od Bratislavy až po Komárno.

Dunajský fond

27. apríl 2017

SLNOVRAT NA DUNAJI

Iniciatíva nadačného programu Dunajský fond, podporovaného Slovnaftom, je oslavou rieky a života, ktorý je s ňou spojený. Prvý ročník série podujatí, ktoré trvajú počas celého júna, sa uskutočnil v roku 2016 na úseku Dunaja od Devína až po Štúrovo, a tiež na Malom Dunaji. Podujatia Slnovratu na Dunaji sú na sebe nezávislé, spájajú ich len rieka a prvý letný mesiac. Zostáva na organizátoroch, akým spôsobom sprístupnia ľuďom rieku – či priamo v kontakte s vodou, alebo na brehu. Počas prvého Slnovratu na Dunaji otvorili pre verejnosť svoje dvere lodenice Klubu vodného slalomu Karlova Ves, Na Malom Dunaji sa člnkovali dospelí aj deti, slávnostne bol otvorený Náučný chodník Od mlyna k mlynu, náučná vodácka túra po Dunaji a uskutočnili sa desiatky ďalších aktivít.

Dunajský fond

28. september 2016

Prvých šesť projektov získalo grant z Dunajského fondu

Grantový program Dunajského fondu priniesol prvé výsledky. Šesť najlepších projektov prepojených s Dunajom si rozdelí sumu 26 908 eur a najneskôr od marca 2017 prispeje k lepšiemu spoznávaniu a rekreačnému využívaniu Dunaja.