Kultúra

Grantový program PRO LIBRIS

O projekte

Spoločný program Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, spoločnosti Slovnaft a Stredoeurópskej nadácie podporil vydávanie diel mladých umelcov a prekladov súčasných európskych literárnych diel. Cieľom projektu bola podpora prozaických a básnických diel alebo prvé vydanie umeleckej tvorby z európskej literatúry do slovenského jazyka.

Tento program bol určený pre spisovateľov a prekladateľov a bol zameraný na dve kategórie vydávania knižných publikácií – vydávanie diel mladých slovenských autorov do veku 35 rokov a vydávanie prekladovej umeleckej literatúry súčasnej európskej tvorby. Grant mohli účastníci použiť na náklady súvisiace s prípravou a realizáciou projektu.

 

Za dva roky grantový program PRO LIBRIS prerozdelil finančnú podporu v celkovej výške 50 000 eur na vydanie unikátnych knižných diel mladých slovenských tvorcov a prekladovej literatúry. Prvé z nich sa dostali na pulty kníhkupectiev v lete 2014. Vďaka programu bolo doteraz podporených vydanie 18 kníh, z toho 12 prekladov súčasných európskych autorov a 6 pôvodných slovenských diel.

Novinky (5)

Grantový program PRO LIBRIS

21. január 2015

Pro Libris: 50 000 eur na literatúru

Grantový program spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Stredoeurópskej nadácie (CEF) v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR s názvom Pro Libris pokračuje aj tento rok.

Grantový program PRO LIBRIS

30. máj 2014

21 unikátnych knižných diel vďaka programu PRO LIBRIS

Prvý ročník grantovej schémy PRO LIBRIS vyhlásenej v októbri minulého roka, organizovanej Stredoeurópskou nadáciou (CEF) a spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, prerozdelil finančnú podporu v celkovej výške 50 000 eur na vydanie 21 unikátnych knižných diel mladých slovenských tvorcov a prekladovej literatúry.