Udržateľné podnikanie

Investície do udržateľnosti

O projekte

O pätinu menej emisií CO2

Pokračujeme v zelených investíciách. Zmodernizujeme naše technológie a zvýšime energetickú efektívnosť. Dva naše projekty uspeli vo výzve na podporu z Modernizačného fondu. Aj vďaka nim ideme ďalej cestou uhlíkovo šetrnejšej, ekologickejšej výroby.

Dekarbonizácia je jednou z nevyhnutných transformácií, ktorými potrebuje priemysel prejsť. Zmeniť výrobné podniky na nízkoemisné však nie je jednoduchá úloha. Vyžaduje si to odvážne rozhodnutia, veľké investície a čas. Preto v súlade so stratégiou Skupiny MOL Shape tomorrow 2030+ už niekoľko rokov pracujeme na ambicióznych projektoch, vďaka ktorým môžeme byť konkurencieschopnejším a zelenším priemyselným podnikom.

S dvomi z nich sme teraz uspeli vo výzve z Modernizačného fondu. Technologické úpravy a zmeny energonosičov pre niektoré naše výrobné jednotky nám pomôžu ušetriť emisie CO2 o približne 370 tisíc ton ročne, čo je takmer pätina celkových emisií, ktoré produkujeme. Do projektov investujeme zhruba 150 miliónov eur, príspevok z Modernizačného fondu pokryje približne 35 % nákladov.

Nový zásobník na etylén znamená zníženie emisií aj menej flérovania

Spúšťame do prevádzky nový zásobník na etylén. Vďaka nemu usporíme 2558 ton emisií CO2 ročne a znížime spaľovanie na poľných horákoch (tzv. flérovanie) o polovicu. Do zásobníka sa zmestí 6 tisíc ton kvapalného etylénu, ktorý skladujeme pri teplote -103 °C.

 Do výstavby zásobníka na etylén sme investovali takmer 70 miliónov eur. Pomôže nám znížiť frekvenciu pravidelného odstavovania výrobnej jednotky v petrochemickej časti rafinérie. S ním je spojené nevyhnutné spaľovanie na poľných horákoch. Hoci je bezpečné a plne kontrolované, sprevádza ho žiarenie ohňa aj hluk. Ide teda o dobrú správu aj pre ľudí žijúcich v okolí rafinérie.

Nový etylénový zásobník je určený pre uskladnenie skvapalneného etylénu. Do beztlakovej dvojplášťovej valcovej nádoby s vonkajším priemerom 30 metrov a výškou 26,7 metra sa zmestí 6 000 ton (10 000 m3) kvapalného etylénu. Ten sa v nej uskladňuje pri teplote -103 °C a pretlaku 8 kPa(g).

Výstavbu zásobníka sprevádzalo niekoľko unikátnych technických riešení. Všetky diely sú vyrobené s milimetrovou presnosťou. 100 tonová strecha sa stavala vnútri a až následne dvíhala pomocou vzduchu.