Kultúra

Lúčnica

O projekte

Po celé desaťročia umelecký súbor Lúčnica dokazuje, že v oblasti folklóru patrí k svetovej špičke. Vďaka prejavenej dôvere sme mohli až 11 rokov tento večne mladý súbor podporovať ako jeho generálny partner. Umelecký súbor v roku 2014 ocenil naše partnerstvo udelením Ceny Lúčnice predsedovi predstavenstva a generálnemu riaditeľovi Slovnaftu Oszkárovi Világimu.

Umelecký súbor Lúčnica reprezentuje ľudové bohatstvo Slovenska a svojím majstrovstvom, fantáziou a ľudovou tradíciou vytvára scénické obrazy s vysokým umeleckým nábojom a so zachovanou originalitou tancov. Lúčnica nesie už vyše 60 rokov jednotný rukopis svojho zakladateľa a umeleckého vedúceho profesora Štefana Nosáľa. V dlhej histórii bolo jej členmi vyše 2 000 mladých ľudí. Lúčnica svojím umením, krásou, mladosťou, poéziou a temperamentom očarila divákov nielen doma, ale aj vo vyše 60 štátoch Európy, Ázie, Afriky, Ameriky a Austrálie ako kultúrna reprezentácia Slovenskej republiky.

 

Partnerstvo bolo poctou nielen majstrovstvu tanečníkov, hudobníkov a spevákov Lúčnice, ale aj jej zakladateľovi a umeleckému vedúcemu Štefanovi Nosáľovi – výraznej osobnosti slovenskej umeleckej scény. Štefan Nosáľ vytvoril vyše stovky choreografických diel a vychoval tridsať absolventov na VŠMU, väčšinou choreografov a vedúcich profesionálnych i amatérskych súborov. „Som rád, že som sa narodil v tomto kraji a zdedil veľké duchovné bohatstvo jeho ľudí. Celé roky svojho života som strávil v neustálom objavovaní a vytváraní krásy, nielen tej, čo oči vnímajú, ale aj tej, čo dušu krášli. Pomáhali mi v tom generácie mladých ľudí v Lúčnici. Napĺňali touto krásou aj seba a rozlievali ju celým priehrštím našim doma a ľuďom po celom svete,“ povedal profesor Štefan Nosáľ.