Životné prostredie

Vtáčí ostrov

O projekte

Slovenská ornitologická spoločnosť/SOS/BirdLife Slovensko pravidelne umožňuje dobrovoľníkom zo Slovnaftu podieľať sa na trojdňovej údržbe Vtáčieho ostrova uprostred vodného diela Hrušovská zdrž. Práve táto lokalita je jednou z troch najvýznamnejších území na Slovensku vzhľadom na hniezdenie viacerých druhov vtákov.

Vtáčí ostrov je pre verejnosť celoročne neprístupný a o jeho údržbu a o ochranu vtákov sa stará SOS/BirdLife Slovensko. Každý rok ostrov potrebuje počas obdobia, keď vtáky odletia, veľa šikovných rúk na to, aby bol pripravený na ďalšie hniezdenie. Vďaka SOS/BirdLife sa môže viac ako 60 ľudí zo Slovnaftu každoročne zúčastniť na brigádach, ktoré pomáhajú zvelaďovať ostrov, aby pomohli vzácnym a chráneným druhom vtákov. 

Územie Vtáčieho ostrova je domovom pre viac ako 20 000 rôznych vtákov. Počas zimovania sa ich tam zlieta dokonca viac ako 70 000. Ostrov bol umelo vytvorený a dokončený v roku 1991 a svoju úlohu začal plniť o rok neskôr po napustení Hrušovskej zdrže, ktorá bola vybudovaná ako súčasť vodného diela Gabčíkovo. Ostrov treba pravidelne kosiť a terénnymi úpravami vytvárať rovné plochy pre hniezdenie vtákov.

„Dobrovoľníci zo Slovnaftu urobili veľa práce a relatívne nám vyšlo aj počasie, ak si odmyslíme vlny pri odvoze, ktoré sa nevyhli nikomu. Už teraz sme zvedaví, ako dopadne ďalší rok pre vzácne druhy vtáctva. Podľa rozsahu prác to vyzerá naozaj sľubne,“ povedal Andrej Chudý zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko je mimovládna nezisková organizácia, ktorej hlavným poslaním je ochrana a výskum voľne žijúceho vtáctva a jeho biotopov. Spoločnosť sa predovšetkým venuje ochrane druhov, biotopov a území, ochranárskemu výskumu a environmentálnej politike. 

Spoločne s ornitológmi z SOS/BirdLife kooperujeme už od roku 2014 na projektoch, vďaka ktorým mohol útvar životného prostredia Slovnaft nainštalovať v priestoroch rafinérie v Bratislave umelé hniezda pre chránené belorítky. 

Novinky (1)

Vtáčí ostrov

20. september 2018

Pomohli sme Vtáčiemu ostrovu

Skupina dobrovoľníkov zo Slovnaftu včera pomáhala aktivistom z SOS Bird life pri úpravách terénu na Vtáčom ostrove, ktorý je najvýznamnejším hniezdiskom ohrozenej Čajky čiernohlavej v strednej Európe.