Žiadosť o dar (finančný, vecný)

Aby sme mohli spoločne vytvárať lepšie miesta pre život, chrániť životné prostredie, prispieť na podporu komunít, kultúry a vzdelania či dosahovať lepšie výsledky v športe, sústredíme svoje úsilie a finančné zdroje na podporu projektov, jednotlivcov či hodnotných iniciatív.

Ak máte záujem o zaslanie žiadosti o podporu vášho projektu či iniciatívy, vyplňte, prosím, nasledujúci formulár. Žiadosti posudzujeme spravidla raz za 2 mesiace, preto vás prosíme o trpezlivosť.

 

1
Žiadateľ
2
Žiadosť

Žiadateľ