Komunita

Detský hospic Plamienok

O projekte

Pomoc nám nie je cudzia, preto už niekoľko rokov pomáhame aj neziskovej organizácii Plamienok. Či už formou darovania palivových kariet na pokrytie nákladov na cestovanie za chorými deťmi, alebo finančným príspevkom, ktorým naši zamestnanci pomohli výťažkom z vianočného charitatívneho trhu.

Aby mohla organizácia Plamienok aspoň čiastočne pokryť náklady spojené s výjazdmi svojho odborného tímu za nevyliečiteľne chorými deťmi, darovali sme palivové karty v hodnote 6 000 eur. Ruku k dielu priložili aj naši zamestnanci, ktorí organizácii darovali výťažok z vianočného charitatívneho trhu vo výške viac ako 2 000 eur.

Plamienok sa ako prvá organizácia na Slovensku podujala na náročnú humánnu misiu – starať sa o nevyliečiteľne choré deti, aby ani v terminálnom štádiu ochorenia nemuseli byť v nemocnici. Tieto deti majú možnosť prežiť život doma, v kruhu svojich najbližších, namiesto sterilného prostredia nemocničných izieb. Lekár, zdravotná sestra, psychológ a sociálny pracovník hospicu navštevujú deti v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy priamo doma. Všetky služby hospicu i zapožičanie potrebného prístrojového vybavenia Plamienok poskytuje bezplatne.

Novinky (3)

Detský hospic Plamienok

30. apríl 2018

Podpora pre Plamienok

Sumou 7400 eur Slovnaft aj tento rok podporil aktivity neziskovej organizácie Plamienok, ktorá sa stará o to, aby nevyliečiteľne choré deti mohli tráviť čas doma a poskytuje terapeutickú pomoc smútiacim deťom a ich blízkym.

Detský hospic Plamienok

26. máj 2017

Plamienku pomáha Slovnaft, aj jeho zamestnanci

Takmer 7000 eur predstavuje pomoc Slovnaftu neziskovej organizácii Plamienok, ktorá umožňuje nevyliečiteľne chorým deťom tráviť čas doma. Celkovo 6000 eur daroval Slovnaft Plamienku formovou palivových kariet a vyše 900 eur je príspevok zamestnancov – výťažok tradičného vianočného charitatívneho trhu. O tom, že výťažok dostane práve Plamienok, rozhodli zamestnanci vo verejnom hlasovaní.

Detský hospic Plamienok

05. apríl 2015

Dar pre Plamienok

Podporu v podobe viac ako osemtisíc eur daroval Slovnaft neziskovej organizácii Plamienok, ktorá sa stará o nevyliečiteľne choré deti. Pomohol tak lekárom, zdravotným sestrám, psychológom a sociálnym pracovníkom, ktorí navštevujú deti v okruhu do 200 km od Bratislavy priamo doma.