Komunita

Dobrý sused

O programe

Malé projekty zvládnete aj sami, s tými väčšími vám pomôže Dobrý sused. Máte nápad, čo by chceli vo vašej mestskej časti alebo obci vylepšiť? Chýbajú peniaze na úpravu ihriska, organizáciu športového podujatia či vybavenie komunitného centra? Grantový program Dobrý sused dokáže pomôcť. O grant môžu požiadať nielen komunity z Ružinova, Vrakune, Podunajských Biskupíc a Rovinky, ale už aj z Petržalky, Dunajskej Lužnej a Mostu pri Bratislave.

Grantový program Dobrý sused umožňuje obyvateľom v miestach okolo rafinérie a v susedných obciach rozvíjať dobré vzťahy a podporovať spoluprácu. Všetky projekty zamerané na oblasť sociálneho, kultúrneho a komunitného rozvoja získajú finančnú podporu, pričom kľúčovou súčasťou je spolupráca miestnych samospráv, škôl a občianskych združení. Takéto spojenie môže priniesť obrovsky prínos pre komunitu a posilniť vzťahy medzi obyvateľmi.

Grantová výzva je otvorená. Žiadatelia môžu na realizáciu jedného projektu získať grant do výšky 4 000 eur.

Čo všetko Dobrý sused podporuje:

 • sprístupnenie a propagáciu kultúrne, historicky a spoločensky zaujímavých lokalít, prípadne zanedbaných plôch, ktoré majú potenciál na využitie,
 • projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času,
 • budovanie zázemia pre rozvoj vodáckeho a cyklistického športu, turistiky a pod.,
 • inovatívne, netradičné aktivity s komunitným charakterom,
 • organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí s cieľom podporiť miestne komunity a rozvoj vzťahov na lokálnej úrovni,
 • výsadbu novej a revitalizáciu pôvodnej zelene,
 • pestovanie krajových odrôd s cieľom zachovávať alebo rozširovať genofond,
 • vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných plochách,
 • zadržiavanie a opätovné využívanie dažďovej vody.

Kto môže žiadať o grant:

 • registrované mimovládne neziskové organizácie,
 • základné, stredné a materské školy a školské organizácie
 • centrá voľného času a komunitné centrá,
 • mestské časti a obce: Petržalka, Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Dunajská Lužná, Most pri Bratislave a Rovinka.

Programová koordinátorka

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21

974 01 Banská Bystrica

Ľubica Štúberová

Tel.: 048/470 10 95, 0902 526 755

E-mail: stuberova@ekopolis.sk

Novinky (16)

Dobrý sused

04. marec 2024

Dobrý sused otvára druhú grantovú výzvu

Od 4. marca do 15. apríla sa otvára druhé kolo výzvy grantového programu Dobrý sused, cez ktorý môžu neformálne spoločenstvá, občianske združenia, ale aj školy či miestne samosprávy z bratislavských mestských častí Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Petržalka a obcí Most pri Bratislave, Dunajská Lužná a Rovinka požiadať o grant.

Dobrý sused

01. február 2024

Dobré nápady z okolia rafinérie pomôžu zlepšiť život ľudí

Tvorivý prírodný materiál pre najmenších, nové vyvýšené záhony v komunitnej záhrade či podpora spoločenského života seniorov. Aktívni ľudia z mestských častí a obcí v blízkosti Slovnaftu zrealizujú 7 projektov, ktoré v celkovej sume 11 180 eur podporilo prvé kolo aktuálneho ročníka grantovej výzvy Dobrý sused.

Dobrý sused

07. november 2023

Dobrý sused pomôže už aj v Petržalke, Dunajskej Lužnej a Moste pri Bratislave. Požiadajte o podporu v 6. ročníku grantového programu.

Chýbajú peniaze na úpravu ihriska, organizáciu športového podujatia či vybavenie komunitného centra? Grantový program Dobrý sused dokáže pomôcť. V 6. ročníku môžu o grant požiadať nielen komunity z Ružinova, Vrakune, Podunajských Biskupíc a Rovinky, ale už aj z Petržalky, Dunajskej Lužnej a Mostu pri Bratislave. Dobrý sused podporuje nápady, ktoré zlepšia spolunažívanie a dobré medziľudské vzťahy, obohacujú kultúrny, športový alebo komunitný život a skvalitňujú verejný priestor. Najlepšie projekty si v roku 2024 a 2025 rozdelia sumu viac ako 61 tisíc eur.