Dobrý sused

Rekordných 22 komunitných projektov získalo podporu grantu Dobrý sused

Grantový program Dobrý sused podporuje už 6 rokov komunitné projekty občianskych združení a škôl v bratislavských mestských častiach Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice a obci Rovinka. V tomto roku k nim pribudla aj Petržalka a obce Dunajská Lužná a Most pri Bratislave.

 

Dobrý sused sa môže pochváliť desiatkami projektov zameranými na podporu komunitného, kultúrneho a sociálneho rozvoja, pri ktorých spojil lokálne samosprávy, školské zariadenia a občianske združenia. V 6. ročníku získalo podporu 22 projektov z rôznych oblastí v sume viac ako 44 tisíc eur.

Tradične sa venujú rozvoju v oblastiach ako šport a voľný čas, no nájdeme medzi nimi tiež komunitné a sociálne projekty, ako aj environmentálne a kultúrne projekty.

„Tieto projekty sú skvelým príkladom toho, ako môžu mať komunitné iniciatívy pozitívny dopad na miestne prostredie a obyvateľov. Je úžasné vidieť, ako sa rôzne organizácie a skupiny angažujú v aktivitách zameraných na podporu vzdelávania, športu, ochrany životného prostredia a sociálnej oblasti. Tieto projekty nielen zlepšujú kvalitu života v ich komunitách, ale tiež podporujú hodnoty spolupráce, vzájomnej pomoci a rešpektu k prírode,“ uvádza Ľubica Štúberová, programová manažérka Nadácie Ekopolis, s ktorou Slovnaft spolupracuje pri manažovaní programu.

Zmysluplné komunitné aktivity podporené programu prispejú ku kvalitnejšiemu životu ľudí v meste a obciach, pre ktoré je Slovnaft susedom. Spoločným menovateľom rôznorodých projektov je, že ukazujú, ako môže byť finančná podpora využitá na zmysluplný rozvoj rôznych oblastí komunitného života.

Projekty zamerané na šport a voľnočasové aktivity sa týkajú podpory fyzickej aktivity a zdravia. Dobrým príkladom sú ružinovské projekty „Spoločná radosť z cvičenia“ a „Streetflorbalové leto 2024“  či „Organizácia otužileckých a plaveckých podujatí 2024“ v Dunajskej Lužnej.

Komunitné a sociálne projekty sa snažia podporiť sociálnu interakciu a komunitného ducha. „Tančiareň pre seniorov“ v Petržalke, „Mapovanie a pomoc vylúčenej komunite“ vo Vrakuni a „Spoločne pre našu krajšiu obec“ v Moste pri Bratislave cielia práve na rozvíjanie vzťahov a pomoci v miestnych komunitách.

V rámci podpory environmentálnej výchovy a udržateľnosti Dobrý sused podporil  napríklad „Prírodné (ob)javy očami a rukami detí“ v Ružinove, „Záhradkársky environmentálny MDD“ v Ružinove a „Výsadbu zelene popri cyklotrase“ v Rovinke.

Medzi projekty podporujúce kultúru a vzdelávanie patria „Festival detí s Krúžkami v škole 2024“ v Ružinove a „Bylinkové hrantíky v MŠ“ vo Vrakuni.

Novinky (16)

Dobrý sused

04. marec 2024

Dobrý sused otvára druhú grantovú výzvu

Od 4. marca do 15. apríla sa otvára druhé kolo výzvy grantového programu Dobrý sused, cez ktorý môžu neformálne spoločenstvá, občianske združenia, ale aj školy či miestne samosprávy z bratislavských mestských častí Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Petržalka a obcí Most pri Bratislave, Dunajská Lužná a Rovinka požiadať o grant.

Dobrý sused

01. február 2024

Dobré nápady z okolia rafinérie pomôžu zlepšiť život ľudí

Tvorivý prírodný materiál pre najmenších, nové vyvýšené záhony v komunitnej záhrade či podpora spoločenského života seniorov. Aktívni ľudia z mestských častí a obcí v blízkosti Slovnaftu zrealizujú 7 projektov, ktoré v celkovej sume 11 180 eur podporilo prvé kolo aktuálneho ročníka grantovej výzvy Dobrý sused.

Dobrý sused

07. november 2023

Dobrý sused pomôže už aj v Petržalke, Dunajskej Lužnej a Moste pri Bratislave. Požiadajte o podporu v 6. ročníku grantového programu.

Chýbajú peniaze na úpravu ihriska, organizáciu športového podujatia či vybavenie komunitného centra? Grantový program Dobrý sused dokáže pomôcť. V 6. ročníku môžu o grant požiadať nielen komunity z Ružinova, Vrakune, Podunajských Biskupíc a Rovinky, ale už aj z Petržalky, Dunajskej Lužnej a Mostu pri Bratislave. Dobrý sused podporuje nápady, ktoré zlepšia spolunažívanie a dobré medziľudské vzťahy, obohacujú kultúrny, športový alebo komunitný život a skvalitňujú verejný priestor. Najlepšie projekty si v roku 2024 a 2025 rozdelia sumu viac ako 61 tisíc eur.