Aplikácia Sused Slovnaft4

Sused Slovnaft dá vždy vedieť

Spustili sme novú aplikáciu Sused Slovnaft, vďaka ktorej vás môžeme priamo informovať o činnostiach v rafinérii. Chceme byť dobrým susedom okolitých mestských častí a obcí. Slovnaft tak pokračuje v prehlbovaní transparentnej a efektívnej komunikácii.

V aplikácii nájdete informácie o vplyvoch činností rafinérie, ich popis aj príčiny. Aplikácia obsahuje tiež správu o plánovaných činnostiach, v ktorej Slovnaft informuje o aktivitách v rafinérii s vysvetlením, ktoré javy môžu tieto činnosti sprevádzať. Konkrétne vplyvy sú prehľadne vyznačené aj v kalendári.  Aplikácia tiež umožňuje nastavenie hlásenia o mimoriadnych udalostiach. Obsahuje aj aktuálne informácie o komunitno-grantovom programe Dobrý Sused, prostredníctvom ktorého Slovnaft podporuje projekty obyvateľov mestských častí susediacich s rafinériou. Aplikácia Sused Slovnaft je dostupná bezplatne pre iOS (apple.co/3wu9Nml) aj Android (bit.ly/2R7lXBr).

Novinky (0)