Zelené oázy

Baťovianska záhrada je inšpiráciou pre nový ročník Zelených oáz

Baťovianska záhrada z Partizánskeho zvíťazila v 17. ročníku grantového programu Zelené oázy a odovzdáva štafetový kolík ďalším tvorcom lepšej krajiny. Nový ročník programu sa začína práve teraz a umožňuje obciam, mestám, neziskovým organizáciám, školám a komunitným centrám uchádzať o podporu pre svoje projekty.

V 18. ročníku grantového programu Slovnaftu a Nadácie Ekopolis si najlepšie komunitné enviroprojekty rozdelia 60 000 eur.

Podtitul ročníka Ruka v ruke v sebe odráža spoluprácu aktívnych ľudí, ktorí chcú rozvíjať verejné priestranstvá, so samosprávami, ktoré môžu pomôcť pri zásadných zmenách ich vzhľadu a spôsobu využívania. Či už ide o výsadbu alejí, obnovu starých ovocných sadov, budovanie komunitných záhrad, čistenie alebo úpravu existujúcich priestorov alebo zadržiavanie a efektívne hospodárenie so zrážkovou vodou, možností je veľa. Zelené oázy v roku 2024 hľadajú projekty, ktoré dokážu nájsť efektívne prepojenie občianskeho sektora s verejným.

Výzva na podávanie projektov je otvorená od 14. novembra 2023 do 8. januára 2024. Podporené projekty sa budú môcť realizovať už na jar 2024.

Kontakt: Ľubica Štúberová, programová manažérka Nadácie Ekopolis, stuberova@ekopolis.sk, 0902 526 755

Novinky (38)

Zelené oázy

14. marec 2023

Najviac hlasov ste dali zelenej oáze z Nitry

Finančnú podporu získali nápady vo všetkých krajoch Slovenska. Hlasovať sa dalo od začiatku februára do začiatku marca na stránke oazy.sk. Osem projektov reprezentovalo osem krajov Slovenska. „Každý projekt v hlasovaní štartoval so základnou sumou 1000 eur a uchádzal sa o jej navýšenie. Vyzbierali sme 6095 platných hlasov. Takýto veľký záujem o hlasovanie nás potešil. Je ocenením kvality projektov, zaradených do hlasovania,“ hovorí Ľubica Štúberová, programová manažérka programu Zelené oázy z Nadácie Ekopolis. Najúspešnejším sa stal projekt „Alej nás spája“ z nitrianskej mestskej časti Prameň. Miestna komunita pri obytnej zóne tam za pomoci obyvateľov blízkeho okolia a žiakov priľahlých škôl plánuje...

Zelené oázy

06. február 2023

Zahlasujte do 6. marca za zelené oázy

Aj vy môžete rozhodnúť, kde vyrastú nové zelené oázy a aká bude výška grantu, ktorý dostanú dobrovoľníci na ich realizáciu. O osude 8 zelených projektov môžete hlasovať od 6. februára do 6. marca na <a href="https://www.oazy.sk" target="_blank">www.oazy.sk</a>. Projekty na verejné hlasovanie vybrala odborná komisia v 17. ročníku grantového programu Zelené oázy. Zároveň udelila priamu finančnú podporu ďalším 18 projektom.