Zelené oázy

Urobte zo svojho kraja kúsok zeleného raja

"Ruka v ruke" - tak znie hlavná téma tohto ročníka.

Hlasovanie
ukončené

Ďakujeme, že ste vašim hlasom podporili prihlásené projekty.

Podporené projekty

Aktuálna výzva na podávanie projektov

V 18. ročníku grantového programu Zelené oázy môžu opäť obce, mestá, neziskové organizácie, školy a komunitné centrá spolu s dobrovoľníkmi požiadať o financie na výsadbu a revitalizáciu zelene či ďalšie environmentálne zámery. Najlepšie komunitné enviroprojekty si rozdelia 60 000 eur.

Máte nápad, ktorý zlepší životné prostredie vo vašom okolí?

Téma nového ročníka programu „Ruka v ruke“ poukazuje na dôležitosť spolupráce občianskeho a vereného sektora, ktorá prináša udržateľné riešenia. Spoluprácou aktívnych a nadšených ľudí, ktorí sú motivovaní rozvíjať verejné priestranstvá, so samosprávami, ktoré môžu pomôcť pri zásadných zmenách ich vzhľadu a spôsobu využívania vznikajú miesta, kde sa ľudia cítia dobre, radi sa tam stretávajú a vedia sa pri ich budovaní, využívaní a následnej údržbe realizovať.  Môžu to byť projekty výsadby alejí, obnovy starých ovocných sadov, budovanie komunitných záhrad, čistenie alebo úpravu existujúcich priestorov alebo projekty, ktoré zadržiavajú a efektívne hospodária so zrážkovou  vodou. Možností je veľa.

Vaše projekty môžete prihlásiť do 15. januára 2024. Podporené projekty sa budú môcť realizovať už na jar 2024.

Celková výška grantu je

60 000 €

Podporené projekty

Podporené projekty

Filtrovať

Novinky (39)

Zelené oázy

14. november 2023

Baťovianska záhrada je inšpiráciou pre nový ročník Zelených oáz

Baťovianska záhrada z Partizánskeho zvíťazila v 17. ročníku grantového programu Zelené oázy a odovzdáva štafetový kolík ďalším tvorcom lepšej krajiny. Nový ročník programu sa začína práve teraz a umožňuje obciam, mestám, neziskovým organizáciám, školám a komunitným centrám uchádzať o podporu pre svoje projekty.

Zelené oázy

14. marec 2023

Najviac hlasov ste dali zelenej oáze z Nitry

Finančnú podporu získali nápady vo všetkých krajoch Slovenska. Hlasovať sa dalo od začiatku februára do začiatku marca na stránke oazy.sk. Osem projektov reprezentovalo osem krajov Slovenska. „Každý projekt v hlasovaní štartoval so základnou sumou 1000 eur a uchádzal sa o jej navýšenie. Vyzbierali sme 6095 platných hlasov. Takýto veľký záujem o hlasovanie nás potešil. Je ocenením kvality projektov, zaradených do hlasovania,“ hovorí Ľubica Štúberová, programová manažérka programu Zelené oázy z Nadácie Ekopolis. Najúspešnejším sa stal projekt „Alej nás spája“ z nitrianskej mestskej časti Prameň. Miestna komunita pri obytnej zóne tam za pomoci obyvateľov blízkeho okolia a žiakov priľahlých škôl plánuje...

Programová koordinátorka

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21

974 01 Banská Bystrica

Ľubica Štúberová

Tel.: 048/470 10 95, 0902 526 755

E-mail: stuberova@ekopolis.sk

Partner