Skús pokus

Chémia pod pokrievkou Skús pokus

Slovnaft ako generálny partner podporil 1. ročník celoslovenskej súťaže Chémia pod pokrievkou „Skús pokus". Súťaž bola určená pre žiakov 2. stupňa základných škôl. Ich úlohou bolo pod vedením učiteľa vymyslieť a realizovať chemický pokus, ktorý nakrútili na video a poslali do súťaže.

Do prvého ročníka sa zapojilo takmer 800 detí a učiteľov. Na základe odbornej úrovne, prezentácie pokusu a inovatívneho prístupu porota vybrala tri najlepšie príspevky. Do súťaže sa zapojila i verejnosť, ktorá mala možnosť hlasovať za svojho favorita. Pre víťazné tímy Ľudoví chemici z Cirkevnej ZŠ zo Sabinova a Zvedavé kukučky zo ZŠ M. Kukučína z Dolného Kubína, je pripravená exkurzia v rafinérii Slovnaft.

Novinky (2)

Skús pokus

04. jún 2018

Skús pokus má svojich víťazov

Dňa 29. mája sa na pôde Slovnaftu, generálneho partnera projektu Skús pokus, uskutočnilo slávnostné udeľovanie cien víťazom 2. ročníka odbornej chemickej súťaže pre 2. stupeň základných škôl.