Skús pokus

Skús pokus má svojich víťazov

Dňa 29. mája sa na pôde Slovnaftu, generálneho partnera projektu Skús pokus, uskutočnilo slávnostné udeľovanie cien víťazom 2. ročníka odbornej chemickej súťaže pre 2. stupeň základných škôl.

Slovnaft podporuje vzdelávanie v oblasti chémie už od lavíc základných škôl. Cieľom zábavnej a hravej súťaže pre tímy žiakov je vymyslieť a demonštrovať chemický pokus s bežne dostupnými surovinami a zachytiť ho na max. 4-minútové video.  Vyhrávajú originálne a kreatívne spracované pokusy, ktoré ohodnotí odborná porota a verejnosť. Prostredníctvom tohto projektu sa žiaci naučia vnímať chémiu ako súčasť bežného života.

Novinky (2)

Skús pokus

30. máj 2017

Chémia pod pokrievkou Skús pokus

Slovnaft ako generálny partner podporil 1. ročník celoslovenskej súťaže Chémia pod pokrievkou „Skús pokus". Súťaž bola určená pre žiakov 2. stupňa základných škôl. Ich úlohou bolo pod vedením učiteľa vymyslieť a realizovať chemický pokus, ktorý nakrútili na video a poslali do súťaže.