Dobrý sused

Dobrý sused opäť podporuje ľudí s chuťou zveľadiť svoje okolie

Zeleň pre materské školy a parky, lepšie podmienky pre športovcov, bohatšie kultúrne podujatia. Už päť rokov sa môžu ľudia a komunity spoľahnúť na grantový program Dobrý sused. Stačí jasný zámer spojený s dobrovoľníckym nadšením – a peniaze nemusia byť problém.

Len nedávno získalo finančnú podporu sedem projektov z balíka žiadostí, ktoré sa uchádzali o grant v úvode roka. Grantový program je však otvorený stále a občianske združenia, miestne samosprávy, ale aj verejnosť môžu kedykoľvek požiadať o financovanie svojich zámerov na zlepšenie komunitného života v bratislavských mestských častiach Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice a obci Rovinka.

Komu pomohol Dobrý sused v úvode tohto roka?

V záhradách materských škôl na Estónskej ulici v Podunajských Biskupiciach, a tiež materskej školy vo Vlčom hrdle sa čoskoro udomácnia nové ovocné stromy a kríky s chutnými plodmi. Okrem skrášlenia záhrad pomôžu pri praktickej environmentálnej výchove škôlkarov.

Dobrý sused podporí aj brigádu rodičov, žiakov a učiteľov zo Základnej školy na Žitavskej ulici, na ktorej spoločne obnovia a upravia pôvodný plot školského areálu.

Športový hokejbalový klub HBK Vrakuňa si z grantu od Dobrého suseda zrekonštruuje ihrisko a na komunitnej brigáde opravia a vymenia mantinely. Grant majú istý aj hokejbalisti z Podunajských Biskupíc, aby si kúpili nové športové náčinie a dresy pre deti a mládež.

Občianske združenie Odyseus pomáha drogovo závislým v kontaktnom centre vo vrakunskom Pentagone. Cez Dobrého suseda si zafinancuje nákup zdravotníckeho materiálu, a tiež materiálu potrebného na upratanie okolia Pentagonu. Do tejto brigády sa zapoja aj klienti centra.

Grantový program Dobrý sused je cielenou snahou Slovnaftu o zlepšenie kvality života v blízkom okolí rafinérie. Pri riadení programu a posudzovaní projektov spolupracuje s Nadáciou Ekopolis. O grant je možné žiadať nepretržite do vyčerpania finančných prostriedkov vo výške 30 000 eur.

Bližšie informácie o kritériách programu a formulár žiadosti nájdu žiadatelia na tomto odkaze alebo u programovej manažérky Nadácie Ekopolis: Ľubica Štúberová, stuberova@ekopolis.sk, 0902 526 755.

 

Novinky (16)

Dobrý sused

29. máj 2024

Rekordných 22 komunitných projektov získalo podporu grantu Dobrý sused

Grantový program Dobrý sused podporuje už 6 rokov komunitné projekty občianskych združení a škôl v bratislavských mestských častiach Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice a obci Rovinka. V tomto roku k nim pribudla aj Petržalka a obce Dunajská Lužná a Most pri Bratislave.

Dobrý sused

04. marec 2024

Dobrý sused otvára druhú grantovú výzvu

Od 4. marca do 15. apríla sa otvára druhé kolo výzvy grantového programu Dobrý sused, cez ktorý môžu neformálne spoločenstvá, občianske združenia, ale aj školy či miestne samosprávy z bratislavských mestských častí Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Petržalka a obcí Most pri Bratislave, Dunajská Lužná a Rovinka požiadať o grant.

Dobrý sused

01. február 2024

Dobré nápady z okolia rafinérie pomôžu zlepšiť život ľudí

Tvorivý prírodný materiál pre najmenších, nové vyvýšené záhony v komunitnej záhrade či podpora spoločenského života seniorov. Aktívni ľudia z mestských častí a obcí v blízkosti Slovnaftu zrealizujú 7 projektov, ktoré v celkovej sume 11 180 eur podporilo prvé kolo aktuálneho ročníka grantovej výzvy Dobrý sused.