Dobrý sused

Dobrý sused opäť podporuje ľudí s chuťou zveľadiť svoje okolie

Zeleň pre materské školy a parky, lepšie podmienky pre športovcov, bohatšie kultúrne podujatia. Už päť rokov sa môžu ľudia a komunity spoľahnúť na grantový program Dobrý sused. Stačí jasný zámer spojený s dobrovoľníckym nadšením – a peniaze nemusia byť problém.

Len nedávno získalo finančnú podporu sedem projektov z balíka žiadostí, ktoré sa uchádzali o grant v úvode roka. Grantový program je však otvorený stále a občianske združenia, miestne samosprávy, ale aj verejnosť môžu kedykoľvek požiadať o financovanie svojich zámerov na zlepšenie komunitného života v bratislavských mestských častiach Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice a obci Rovinka.

Komu pomohol Dobrý sused v úvode tohto roka?

V záhradách materských škôl na Estónskej ulici v Podunajských Biskupiciach, a tiež materskej školy vo Vlčom hrdle sa čoskoro udomácnia nové ovocné stromy a kríky s chutnými plodmi. Okrem skrášlenia záhrad pomôžu pri praktickej environmentálnej výchove škôlkarov.

Dobrý sused podporí aj brigádu rodičov, žiakov a učiteľov zo Základnej školy na Žitavskej ulici, na ktorej spoločne obnovia a upravia pôvodný plot školského areálu.

Športový hokejbalový klub HBK Vrakuňa si z grantu od Dobrého suseda zrekonštruuje ihrisko a na komunitnej brigáde opravia a vymenia mantinely. Grant majú istý aj hokejbalisti z Podunajských Biskupíc, aby si kúpili nové športové náčinie a dresy pre deti a mládež.

Občianske združenie Odyseus pomáha drogovo závislým v kontaktnom centre vo vrakunskom Pentagone. Cez Dobrého suseda si zafinancuje nákup zdravotníckeho materiálu, a tiež materiálu potrebného na upratanie okolia Pentagonu. Do tejto brigády sa zapoja aj klienti centra.

Grantový program Dobrý sused je cielenou snahou Slovnaftu o zlepšenie kvality života v blízkom okolí rafinérie. Pri riadení programu a posudzovaní projektov spolupracuje s Nadáciou Ekopolis. O grant je možné žiadať nepretržite do vyčerpania finančných prostriedkov vo výške 30 000 eur.

Bližšie informácie o kritériách programu a formulár žiadosti nájdu žiadatelia na tomto odkaze alebo u programovej manažérky Nadácie Ekopolis: Ľubica Štúberová, stuberova@ekopolis.sk, 0902 526 755.

 

Novinky (13)

Dobrý sused

07. november 2023

Dobrý sused pomôže už aj v Petržalke, Dunajskej Lužnej a Moste pri Bratislave. Požiadajte o podporu v 6. ročníku grantového programu.

Chýbajú peniaze na úpravu ihriska, organizáciu športového podujatia či vybavenie komunitného centra? Grantový program Dobrý sused dokáže pomôcť. V 6. ročníku môžu o grant požiadať nielen komunity z Ružinova, Vrakune, Podunajských Biskupíc a Rovinky, ale už aj z Petržalky, Dunajskej Lužnej a Mostu pri Bratislave. Dobrý sused podporuje nápady, ktoré zlepšia spolunažívanie a dobré medziľudské vzťahy, obohacujú kultúrny, športový alebo komunitný život a skvalitňujú verejný priestor. Najlepšie projekty si v roku 2024 a 2025 rozdelia sumu viac ako 61 tisíc eur.

Dobrý sused

03. október 2023

Solárna sušička aj retro blšák. Užitočné nápady zlepšia život v susedstve rafinérie Slovnaft

Basketbalové koše nastaviteľné aj pre menšie deti, nové ovocné stromy a vyvýšené záhony, a dokonca aj solárna sušička na liečivé bylinky. Užitočné projekty občianskych združení a škôl v bratislavských mestských častiach Ružinov, Vrakuňa a Podunajské Biskupice, a tiež v obci Rovinka mohli požiadať o grant z programu Dobrý sused aj tento rok. V piatom ročníku programu si 18 vybraných projektov rozdelilo spolu 32 800 eur.

Dobrý sused

15. február 2023

Požiadajte Dobrého suseda o grant

Aby vaše nápady na pozitívne zmeny nezostali len v myšlienkach alebo na papieri, je tu program Dobrý sused, ktorý vám ukáže cestu ku grantu od spoločnosti Slovnaft. Obyvatelia okolia bratislavskej rafinérie takto realizujú svoje nápady už štyri roky. Na zlepšenie života miestnej komunity a susedských vzťahov môžete získať grant až 4.000 eur. O grant môžu požiadať: registrované mimovládne neziskové organizácie základné, stredné a materské školy centrá voľného času a komunitné centrá mestské časti Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Ružinov a obec Rovinka Pri rozhodovaní o pridelení grantu veľmi zaváži ochota obyvateľov zapojiť sa do zmien v ich lokalite a aktívne dobrovoľníctvo. Dôležitá...