Dobrý sused

Solárna sušička aj retro blšák. Užitočné nápady zlepšia život v susedstve rafinérie Slovnaft

Basketbalové koše nastaviteľné aj pre menšie deti, nové ovocné stromy a vyvýšené záhony, a dokonca aj solárna sušička na liečivé bylinky. Užitočné projekty občianskych združení a škôl v bratislavských mestských častiach Ružinov, Vrakuňa a Podunajské Biskupice, a tiež v obci Rovinka mohli požiadať o grant z programu Dobrý sused aj tento rok. V piatom ročníku programu si 18 vybraných projektov rozdelilo spolu 32 800 eur.

„Spoľahnúť sa na susedskú pomoc je často na nezaplatenie. Aby šikovné nápady ľudí, ktorí svoje okolie poznajú najlepšie, dostali šancu na realizáciu, prichádza im na pomoc grantový program Dobrý sused,“ hovorí riaditeľ Komunikácie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Anton Molnár.

Grantový program Dobrý sused vznikol pred piatimi rokmi so zámerom podporiť užitočné zmeny v komunitách okolo rafinérie Slovnaft a spojiť pri tom aktívnych ľudí. Za ten čas sa môže  pochváliť vyše 60 podporenými projektmi komunitného, kultúrneho a sociálneho rozvoja, pri ktorých spojil lokálne samosprávy, školské zariadenia a občianske združenia. Hoci najdôležitejší je dobrý nápad, keď sa k nemu pridruží aj dobrovoľnícke nadšenie ľudí, ochotných urobiť niečo pre krajší a lepší život celej komunity, od myšlienky k činu nie je ďaleko.

„Nápady na zlepšenie komunitného života prichádzajú postupne počas celého roka a hodnotíme ich vo viacerých kolách. V tomto roku sme dostali 27 žiadostí. Z nich sme vybrali 18 najlepších a podporili sme ich celkovou sumou 32 800 eur,“ vysvetľuje Ľubica Štúberová, programová manažérka Nadácie Ekopolis. Táto nadácia má v grantovom programe Slovnaftu úlohu nestranného odborného posudzovateľa. Do úvahy berie aj nadšenie ľudí, ktorí žiadosť predkladajú a sú ochotní venovať svojmu projektu kus dobrovoľníckeho času a energie.

„Za uplynulých päť rokov sa opakovane presviedčame, že u nás žijú činorodí ľudia s chuťou meniť život nielen sebe, ale aj komunite, v ktorej žijú. Aby sme ešte viac podporili toto nadšenie, pre nasledujúci ročník pripravujeme niekoľko noviniek, predstavíme ich už koncom októbra,“ dopĺňa Anton Molnár.

Úspešné projekty v grantovom programe Dobrý sused:

Základné a materské školy

 Športové kluby

Mestské časti

Občianske združenia

Novinky (13)

Dobrý sused

07. november 2023

Dobrý sused pomôže už aj v Petržalke, Dunajskej Lužnej a Moste pri Bratislave. Požiadajte o podporu v 6. ročníku grantového programu.

Chýbajú peniaze na úpravu ihriska, organizáciu športového podujatia či vybavenie komunitného centra? Grantový program Dobrý sused dokáže pomôcť. V 6. ročníku môžu o grant požiadať nielen komunity z Ružinova, Vrakune, Podunajských Biskupíc a Rovinky, ale už aj z Petržalky, Dunajskej Lužnej a Mostu pri Bratislave. Dobrý sused podporuje nápady, ktoré zlepšia spolunažívanie a dobré medziľudské vzťahy, obohacujú kultúrny, športový alebo komunitný život a skvalitňujú verejný priestor. Najlepšie projekty si v roku 2024 a 2025 rozdelia sumu viac ako 61 tisíc eur.

Dobrý sused

11. máj 2023

Dobrý sused opäť podporuje ľudí s chuťou zveľadiť svoje okolie

Zeleň pre materské školy a parky, lepšie podmienky pre športovcov, bohatšie kultúrne podujatia. Už päť rokov sa môžu ľudia a komunity spoľahnúť na grantový program Dobrý sused. Stačí jasný zámer spojený s dobrovoľníckym nadšením – a peniaze nemusia byť problém.

Dobrý sused

15. február 2023

Požiadajte Dobrého suseda o grant

Aby vaše nápady na pozitívne zmeny nezostali len v myšlienkach alebo na papieri, je tu program Dobrý sused, ktorý vám ukáže cestu ku grantu od spoločnosti Slovnaft. Obyvatelia okolia bratislavskej rafinérie takto realizujú svoje nápady už štyri roky. Na zlepšenie života miestnej komunity a susedských vzťahov môžete získať grant až 4.000 eur. O grant môžu požiadať: registrované mimovládne neziskové organizácie základné, stredné a materské školy centrá voľného času a komunitné centrá mestské časti Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Ružinov a obec Rovinka Pri rozhodovaní o pridelení grantu veľmi zaváži ochota obyvateľov zapojiť sa do zmien v ich lokalite a aktívne dobrovoľníctvo. Dôležitá...