TNE

Príbehy úspešných talentov

Ajna Marosz

O talente

Hudba je pre mňa vyjadrením emócií, môžem do nej vložiť bolesť aj radosť. Hudbou viem vyjadriť aj to, čo slovami nedokážem. Na zobcovej flaute hrám od svojich piatich rokov a milujem tento nástroj. Niekoľkokrát som získala grant Talent novej Európy a malo to pre mňa úžasný zmysel. Vďaka grantu som sa mohla zúčastniť majstrovských kurzov v zahraničí, stretnúť sa so špičkovými učiteľmi a kúpiť si nové, kvalitné nástroje, na ktorých je radosť hrať pred publikom. Mojím snom je dokázať, že zobcová flauta je rovnocenná s inými nástrojmi. Som rada, keď vidím, že moja hudba robí ľuďom radosť.

Príbehy úspešných talentov