TNE

Máme recept na úspech

"Cookin talents" - tak znie hlavná téma tohto ročníka.

Prihlasovanie
ukončené

O programe

Výnimočné mladé talenty, ktorých rozvoj môže byť potlačený alebo oslabený v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov, sú okrem spoločnosti SLOVNAFT, a.s. dlhodobo podporované najmä Nadáciou CEF. Školy, športové kluby, centrá voľného času a často aj samotní rodičia, nemajú dostatočné možnosti a vybavenie na zabezpečenie plnohodnotného rozvoja mladého talentu.

Počas 16. ročníkov grantového programu TNE sa nám podarilo podporiť výnimočne nadané deti vo veku od 8 do 25 rokov sumou 1 042 000 €. Aj vďaka tomu tak môžu mladé talenty rozvíjať svoje schopnosti v oblasti športu, vedy a umenia. #spoludokazemevela

Prihláste svoj talent a získajte grant na rozvoj svojho nadania.

Medzi talentované deti a mladých ľudí grant opätovne rozdelíme až

66 000 €

Príbehy úspešných talentov

Podporené talenty

Novinky (30)

TNE

01. marec 2024

Mladé talenty môžu opäť získať finančnú podporu z grantu TNE

Posledná ingrediencia tvojho talentu. To je hlavné posolstvo aktuálneho ročníka grantového programu TNE (Talenty novej Európy) pre nadané deti a mladých ľudí v oblastiach veda, šport a umenie. Prihlasovanie do programu je otvorené od 1. marca do konca mesiaca.

TNE

02. marec 2023

ROZUMIEŤ MLADÝM TALENTOM ZNAMENÁ PODPOROVAŤ ICH: Šestnásty ročník programu TNE pre nadaných mladých ľudí je otvorený

Mnohé talentované deti a mládež majú aj chuť aj vytrvalosť, no niekedy im chýbajú prostriedky. Aby mohli rozvíjať svoj talent a pracovať na sebe, už šestnásty rok sa môžu v grantovom programe Talenty Novej Európy (TNE) uchádzať o podporu. Program, na ktorom spolupracuje Stredoeurópska nadácia (CEF) so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., podporuje mladé výnimočné talenty vo veku 8 až 25 rokov, ktoré vynikajú v niektorej z oblastí športu, umenia či vedy. Za uplynulých 15 rokov programu získalo takto podporu viac ako 500 talentov v súhrnnej hodnote takmer 980 tisíc eur. V minulom roku si grant vo výške 66 000 eur rozdelilo...

Projektový manažér

Stredoeurópska nadácia
– Középeurópai Alapítvány

Štúrova 1090/7

929 01 Dunajská Streda

Ing. Katarína Cséfalvay

E-mail: katarina.csefalvay@cef.sk

Vyhlasovateľ

Logo CEF