TNE

Do programu Talenty Novej Európy sa tento rok prihlásilo rekordných 239 nadaných mladých ľudí, grant získalo 78 z nich

Bratislava, 2. júna 2023 – V 16. ročníku programu si grant v celkovej výške 66 000 eur rozdelilo 36 detí a mladých ľudí venujúcich sa športu a 42 mimoriadnych talentov v oblasti umenia a vedy. Program Talenty Novej Európy (TNE) spoločne realizujú spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Stredoeurópska nadácia (CEF).

Zmyslom grantového programu Talenty Novej Európy je podávať pomocnú ruku nadaným deťom a mladým ľuďom vo veku od 8 do 25 rokov. Tento rok bol z pohľadu záujmu o program výnimočný, prihlásilo sa rekordných 239 žiadateľov,“ hovorí Silvia Manczalová, správkyňa Stredoeurópskej nadácie. Spomedzi nich vyberala grantistky a grantistov v troch kategóriách odborná porota, v ktorej pravidelne zasadajú violončelista Jozef Lupták, profesor matematiky na SAV Anatolij Dvurečenskij, vizuálna umelkyňa Ilona Németh, riaditeľka Činohry SND Miriam Kičiňová, dekanka Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU Irina Čierniková, pedagóg na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave Ľubor Tománek  a ďalší odborníci.

Posudzované boli dosiahnuté úspechy, predovšetkým na medzinárodnej úrovni, kvalita žiadostí, sociálne prostredie, a zároveň nadšenie a perspektíva ďalšieho rozvoja žiadajúcich mladých ľudí. Grant sa môže využiť na nákup laboratórnych pomôcok, hudobných nástrojov, kníh a športovej výbavy alebo na financovanie profesijných a študijných pobytov v zahraničí či účasť na športových podujatiach a sústredeniach.

Medzi podporenými v oblasti umenia získala grant aj mladá saxofonistka Silvia Macejová, ktorá sa minulý rok úspešne prezentovala na súťažiach vo Francúzsku a Taliansku. V ďalšom raste jej pomôže finančný príspevok na kúpu profesionálneho saxofónu. Paulína Vicenová študuje na Univerzite v Oxforde, venuje sa výskumu rakoviny a lekárskej etike. Vďaka grantu sa bude môcť aj v ďalšom roku v plnej miere venovať štúdiu a zúčastňovať sa zahraničných vedeckých stáží a projektov. Dvanásťročný Lukáš Hnilica sa venuje biatlonu a vodnému slalomu. V obidvoch športoch vyniká výbornými výsledkami z celoslovenských aj medzinárodných súťaží. Finančný príspevok využije na kúpu športového vybavenia a tréningových pomôcok.

Každé dieťa si zaslúži vyrastať v podporujúcom prostredí s dobrými podmienkami pre rozvoj svojich daností. Kultivovanie daností dieťaťa však kladie nemalé nároky na celú rodinu a vyžaduje si aj značné finančné prostriedky. Zvládnuť túto záťaž pomáha už 16 rokov grantový program Talenty Novej Európy. Pre nás je to unikátna príležitosť učiť sa a inšpirovať sa nadšením, ktoré mládež do práce na sebe vkladá. Napĺňa nás to nádejou, že naša krajina bude v najbližších desaťročiach v dobrých rukách. Aktuálny ročník bol unikátny aj komunikačnou kampaňou, v ktorej sme hovorili priamo s mladými ich autentickým jazykom a na platformách, ktoré sú pre nich prirodzené, napríklad na Tik Toku. V komunikácii sme spojili dve veci, ktoré sú pre tento program typické, čoho výsledkom bol aj tohtoročný headline: Rozumieť mladým talentom, znamená podporovať ich,“ priblížil Anton Molnár, hovorca a riaditeľ Komunikácie spoločnosti Slovnaft.

Cez grantový program TNE získalo za 16 rokov podporu od Slovnaftu a CEF spolu takmer šesť stoviek talentov v sume 1 046 000 eur. Viac informácií o programe Talenty Novej Európy nájdete na www.tne.sk.

#SpoluDokazemeVela

 

Novinky (30)

TNE

13. jún 2024

Talent a odhodlanie si zaslúžia podporu. Grantový program TNE nadelil mladým 66 000 eur

Chcú byť najlepší. Obetujú voľný čas aj pohodlie, aby svoj talent kultivovali a rozvíjali. Dvadsiatim piatim deťom a mladým ľuďom z celého Slovenska v tom teraz pomôže grant z programu TNE v celkovej výške 66 000 eur. Vybojovali si ho v silnej konkurencii, keď presvedčili odbornú porotu, že svoje sny chcú a vedia meniť na realitu. Grantový program TNE, ktorý im v tom pomôže, bol pôvodne známy pod názvom Talenty Novej Európy. Spoločný projekt spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Nadácie CEF počas svoje existencie podporil stovky výnimočných príbehov. Tento rok sa do 17. ročníka programu v kategóriách športu, umenia a vedy prihlásilo celkovo 204 detí a mladých ľudí vo veku od 9 do 25 rokov.

TNE

01. marec 2024

Mladé talenty môžu opäť získať finančnú podporu z grantu TNE

Posledná ingrediencia tvojho talentu. To je hlavné posolstvo aktuálneho ročníka grantového programu TNE (Talenty novej Európy) pre nadané deti a mladých ľudí v oblastiach veda, šport a umenie. Prihlasovanie do programu je otvorené od 1. marca do konca mesiaca.

TNE

02. marec 2023

ROZUMIEŤ MLADÝM TALENTOM ZNAMENÁ PODPOROVAŤ ICH: Šestnásty ročník programu TNE pre nadaných mladých ľudí je otvorený

Mnohé talentované deti a mládež majú aj chuť aj vytrvalosť, no niekedy im chýbajú prostriedky. Aby mohli rozvíjať svoj talent a pracovať na sebe, už šestnásty rok sa môžu v grantovom programe Talenty Novej Európy (TNE) uchádzať o podporu. Program, na ktorom spolupracuje Stredoeurópska nadácia (CEF) so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., podporuje mladé výnimočné talenty vo veku 8 až 25 rokov, ktoré vynikajú v niektorej z oblastí športu, umenia či vedy. Za uplynulých 15 rokov programu získalo takto podporu viac ako 500 talentov v súhrnnej hodnote takmer 980 tisíc eur. V minulom roku si grant vo výške 66 000 eur rozdelilo...