TNE

Mladé talenty môžu opäť získať finančnú podporu z grantu TNE

Posledná ingrediencia tvojho talentu. To je hlavné posolstvo aktuálneho ročníka grantového programu TNE (Talenty novej Európy) pre nadané deti a mladých ľudí v oblastiach veda, šport a umenie. Prihlasovanie do programu je otvorené od 1. marca do konca mesiaca.

Vrcholový šport, umelecká činnosť aj vedecké ambície si už v mladom veku vyžadujú disciplinovanosť a plné nasadenie. „Pre rozvoj svojho nadania potrebuje mladý človek oporu v mnohých oblastiach. Od prajného rodinného zázemia, cez motivujúce vedenie a podporujúce študijné prostredie až po financie. Ak v tomto mixe čosi chýba, môže nastať problém. A práve preto je tu grantová schéma TNE. Aby sa mladí ľudia s nadaním mohli venovať tomu, čo ich baví najviac – svojmu talentu,“ vysvetlila Silvia Manczalová, správkyňa Nadácie CEF.

V aktuálnom, 17. ročníku programu, je na podporu vyčlenených 66 tisíc eur. Tie budú rozdelené medzi mladých ľudí, ktorí dosahujú výnimočné výsledky v oblastiach vedy, umenia alebo športu. Novinkou aktuálneho ročníka je navýšenie maximálneho grantu až na 6600 eur. „Veríme, že vyššia jednorazová podpora dokáže vybraným grantistom a grantistkám pomôcť v rozvoji ešte významnejšie ako doteraz,“ doplnila Silvia Manczalová.

Požiadať o grant je možné od 1. do 31. marca 2024. Súčasťou žiadosti je video-vizitka, v ktorej sa žiadatelia a žiadateľky môžu predstaviť a ukázať svoje nadanie. Priložiť je potrebné aj najcennejšie diplomy či certifikáty za posledné tri roky. Dôležité je aj náležite obhájiť a ozrejmiť použitie grantu. Ten je určený napríklad na účasť na profesionálnych workshopoch, súťažiach a podujatiach, na nákup umeleckých či športových pomôcok alebo literatúry, úhradu poplatkov, školného a podobne. Žiadosti v jednotlivých kategóriách posudzuje odborná porota.

„V každom ročníku programu TNE sme svedkami nesmierneho odhodlania mladých ľudí pracovať na sebe a rozvíjať sa. Je pre nás cťou, že ich môžeme na tejto ceste sprevádzať,“ povedal Anton Molnár, riaditeľ Komunikácie spoločnosti SLOVNAFT, a.s..

Za doterajších 16 ročníkov sa rozdelilo vďaka programu TNE, ktorý je spoločným dielom spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a Nadácie CEF viac než milión eur. Prihlášku do aktuálneho ročníka a viac informácií o programe TNE je možné nájsť na spoludokazemevela.sk.

#SpoluDokazemeVela

Novinky (30)

TNE

13. jún 2024

Talent a odhodlanie si zaslúžia podporu. Grantový program TNE nadelil mladým 66 000 eur

Chcú byť najlepší. Obetujú voľný čas aj pohodlie, aby svoj talent kultivovali a rozvíjali. Dvadsiatim piatim deťom a mladým ľuďom z celého Slovenska v tom teraz pomôže grant z programu TNE v celkovej výške 66 000 eur. Vybojovali si ho v silnej konkurencii, keď presvedčili odbornú porotu, že svoje sny chcú a vedia meniť na realitu. Grantový program TNE, ktorý im v tom pomôže, bol pôvodne známy pod názvom Talenty Novej Európy. Spoločný projekt spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Nadácie CEF počas svoje existencie podporil stovky výnimočných príbehov. Tento rok sa do 17. ročníka programu v kategóriách športu, umenia a vedy prihlásilo celkovo 204 detí a mladých ľudí vo veku od 9 do 25 rokov.

TNE

02. marec 2023

ROZUMIEŤ MLADÝM TALENTOM ZNAMENÁ PODPOROVAŤ ICH: Šestnásty ročník programu TNE pre nadaných mladých ľudí je otvorený

Mnohé talentované deti a mládež majú aj chuť aj vytrvalosť, no niekedy im chýbajú prostriedky. Aby mohli rozvíjať svoj talent a pracovať na sebe, už šestnásty rok sa môžu v grantovom programe Talenty Novej Európy (TNE) uchádzať o podporu. Program, na ktorom spolupracuje Stredoeurópska nadácia (CEF) so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., podporuje mladé výnimočné talenty vo veku 8 až 25 rokov, ktoré vynikajú v niektorej z oblastí športu, umenia či vedy. Za uplynulých 15 rokov programu získalo takto podporu viac ako 500 talentov v súhrnnej hodnote takmer 980 tisíc eur. V minulom roku si grant vo výške 66 000 eur rozdelilo...