Novinky

    • Program / projekt: TNE
Filtrujem 30 z celkového počtu 252

TNE

01. marec 2024

Mladé talenty môžu opäť získať finančnú podporu z grantu TNE

Posledná ingrediencia tvojho talentu. To je hlavné posolstvo aktuálneho ročníka grantového programu TNE (Talenty novej Európy) pre nadané deti a mladých ľudí v oblastiach veda, šport a umenie. Prihlasovanie do programu je otvorené od 1. marca do konca mesiaca.

TNE

02. marec 2023

ROZUMIEŤ MLADÝM TALENTOM ZNAMENÁ PODPOROVAŤ ICH: Šestnásty ročník programu TNE pre nadaných mladých ľudí je otvorený

Mnohé talentované deti a mládež majú aj chuť aj vytrvalosť, no niekedy im chýbajú prostriedky. Aby mohli rozvíjať svoj talent a pracovať na sebe, už šestnásty rok sa môžu v grantovom programe Talenty Novej Európy (TNE) uchádzať o podporu. Program, na ktorom spolupracuje Stredoeurópska nadácia (CEF) so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., podporuje mladé výnimočné talenty vo veku 8 až 25 rokov, ktoré vynikajú v niektorej z oblastí športu, umenia či vedy. Za uplynulých 15 rokov programu získalo takto podporu viac ako 500 talentov v súhrnnej hodnote takmer 980 tisíc eur. V minulom roku si grant vo výške 66 000 eur rozdelilo...

TNE

12. máj 2020

Mladé talenty podporujeme aj v čase koronakrízy

Za prísnych bezpečnostných opatrení sa odborníci z oblasti vedy, športu a kultúry zaoberali všetkými žiadosťami, ktoré prišli do 13. ročníka grantového programu Talenty Novej Európy. Na základe ich rozhodnutia podporil Slovnaft v spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou 59 detí a mladých ľudí z celého Slovenska.

TNE

09. máj 2019

GRANTOVÝ PROGRAM OPÄŤ PODPORIL NADANÉ DETI A MLÁDEŽ

Nádejní budúci olympionici, virtuózi, držitelia Nobelovej ceny – Talenty Novej Európy.  Aj tento rok podporil Slovnaft v spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou výnimočne nadané deti a mládež sumou 66 tisíc eur. V 12. ročníku grantového programu ju odborná porota prerozdelila medzi 30 športovcov a 35 talentov z oblasti umenia a vedy.

TNE

05. marec 2018

Nadaní mladí ľudia na 11. ročníku Talentov Novej Európy

Na 11. ročníku Talentov Novej Európy sa predviedli tie najlepšie talenty z oblasti športu, vedy a umenia na javisku Radošinského naivného divadla. Porotcovia zo Stredoeurópskej nadácie, Slovnaftu a profesionálov z troch hodnotených kategórii, si vypočuli prezentácie 88 detí, ktoré sa dostali do finále z celkových 185 prihlásených.

TNE

13. marec 2017

TALENTOVANÍ MLADÍ ĽUDIA OPÄŤ ZÍSKALI GRANTY Z PROGRAMU TALENTY NOVEJ EURÓPY

Do 10. ročníka Talentov Novej Európy sa prihlásilo 183 mladých ľudí. Granty v celkovej výške 66 000 eur si rozdelí 54 talentov Veda, umenie a šport. Tri oblasti, v ktorých na Slovensku vyniká veľa mladých ľudí. V rámci jubilejného 10. ročníka grantového programu Talenty Novej Európy (TNE) si 54 najvýraznejších talentov rozdelilo celkovo 66 000 eur. Do programu sa tento rok prihlásilo 183 talentovaných mladých ľudí.

TNE

11. máj 2016

Grant z programu Talenty Novej Európy získa 65 detí a mladých ľudí

Mimoriadne talentované slovenské deti a mladí ľudia v oblasti vedy, umenia a športu získajú už po deviaty rok finančnú podporu z grantového programu Talenty Novej Európy (TNE), ktorý realizuje spoločnosť Slovnaft a Stredoeurópska nadácia. Sumu v celkovej výške 66 000 eur si tento rok na základe rozhodnutia dvoch odborných porôt rozdelí 65 mladých talentov. Do programu sa pritom prihlásilo takmer 230 talentovaných detí a mladých ľudí.