Novinky

    • Program / projekt: Talenty Novej Európy
Filtrujem 29 z celkového počtu 245

Talenty Novej Európy

02. marec 2023

ROZUMIEŤ MLADÝM TALENTOM ZNAMENÁ PODPOROVAŤ ICH: Šestnásty ročník programu TNE pre nadaných mladých ľudí je otvorený

Mnohé talentované deti a mládež majú aj chuť aj vytrvalosť, no niekedy im chýbajú prostriedky. Aby mohli rozvíjať svoj talent a pracovať na sebe, už šestnásty rok sa môžu v grantovom programe Talenty Novej Európy (TNE) uchádzať o podporu. Program, na ktorom spolupracuje Stredoeurópska nadácia (CEF) so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., podporuje mladé výnimočné talenty vo veku 8 až 25 rokov, ktoré vynikajú v niektorej z oblastí športu, umenia či vedy. Za uplynulých 15 rokov programu získalo takto podporu viac ako 500 talentov v súhrnnej hodnote takmer 980 tisíc eur. V minulom roku si grant vo výške 66 000 eur rozdelilo...

Talenty Novej Európy

12. máj 2020

Mladé talenty podporujeme aj v čase koronakrízy

Za prísnych bezpečnostných opatrení sa odborníci z oblasti vedy, športu a kultúry zaoberali všetkými žiadosťami, ktoré prišli do 13. ročníka grantového programu Talenty Novej Európy. Na základe ich rozhodnutia podporil Slovnaft v spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou 59 detí a mladých ľudí z celého Slovenska.

Talenty Novej Európy

28. január 2020

Začína sa 13. ročník grantového programu Talenty Novej Európy

Talentované deti a mladí ľudia majú do 24. februára 2020 šancu uchádzať sa o finančný príspevok na rozvoj svojho talentu. Slovnaft a Stredoeurópska nadácia opäť rozdelia granty v oblasti umenia, vedy a športu v celkovej hodnote 66 000 eur.

Talenty Novej Európy

09. máj 2019

GRANTOVÝ PROGRAM OPÄŤ PODPORIL NADANÉ DETI A MLÁDEŽ

Nádejní budúci olympionici, virtuózi, držitelia Nobelovej ceny – Talenty Novej Európy.  Aj tento rok podporil Slovnaft v spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou výnimočne nadané deti a mládež sumou 66 tisíc eur. V 12. ročníku grantového programu ju odborná porota prerozdelila medzi 30 športovcov a 35 talentov z oblasti umenia a vedy.

Talenty Novej Európy

05. marec 2018

Nadaní mladí ľudia na 11. ročníku Talentov Novej Európy

Na 11. ročníku Talentov Novej Európy sa predviedli tie najlepšie talenty z oblasti športu, vedy a umenia na javisku Radošinského naivného divadla. Porotcovia zo Stredoeurópskej nadácie, Slovnaftu a profesionálov z troch hodnotených kategórii, si vypočuli prezentácie 88 detí, ktoré sa dostali do finále z celkových 185 prihlásených.

Talenty Novej Európy

13. marec 2017

TALENTOVANÍ MLADÍ ĽUDIA OPÄŤ ZÍSKALI GRANTY Z PROGRAMU TALENTY NOVEJ EURÓPY

Do 10. ročníka Talentov Novej Európy sa prihlásilo 183 mladých ľudí. Granty v celkovej výške 66 000 eur si rozdelí 54 talentov Veda, umenie a šport. Tri oblasti, v ktorých na Slovensku vyniká veľa mladých ľudí. V rámci jubilejného 10. ročníka grantového programu Talenty Novej Európy (TNE) si 54 najvýraznejších talentov rozdelilo celkovo 66 000 eur. Do programu sa tento rok prihlásilo 183 talentovaných mladých ľudí.

Talenty Novej Európy

11. máj 2016

Grant z programu Talenty Novej Európy získa 65 detí a mladých ľudí

Mimoriadne talentované slovenské deti a mladí ľudia v oblasti vedy, umenia a športu získajú už po deviaty rok finančnú podporu z grantového programu Talenty Novej Európy (TNE), ktorý realizuje spoločnosť Slovnaft a Stredoeurópska nadácia. Sumu v celkovej výške 66 000 eur si tento rok na základe rozhodnutia dvoch odborných porôt rozdelí 65 mladých talentov. Do programu sa pritom prihlásilo takmer 230 talentovaných detí a mladých ľudí.

Talenty Novej Európy

10. september 2015

Predveďte sa, nové talenty

Od dnešného dňa až do 22. októbra 2015 môžu talentované deti a mladí ľudia na Slovensku opäť požiadať Stredoeurópsku nadáciu a spoločnosť Slovnaft o finančný grant v rámci programu Talenty Novej Európy (TNE). O podporu sa môžu uchádzať talenty v oblasti vedy vo veku od 12 do 25 rokov, talentovaní umelci vo veku od 10 do 25 rokov a talentovaní športovci vo veku od 8 do 18 rokov. Prihlásiť sa môžu aj deti a mladí ľudia, ktorí už v minulosti v programe TNE podporu získali. Na granty bude rozdelených 66 tisíc eur.