NAJ diplomová práca

Najdiplomovka 2017

Do súťaže o najlepšie diplomové práce za rok 2017 sa prihlásilo šesť fakúlt zo štyroch univerzít s pätnástimi prácami. Autori tých najlepších diplomoviek si prevzali cenu 7. novembra v Hoteli Gate One.

Diplomové práce, ktoré sú v do tejto súťaže nominované musia byť kvalitne spracované a taktiež by mali študenti pri ich písaní spolupracovať so spoločnosťou Slovnaft alebo byť pre ňu relevantné. Spomedzi pätnástich prác vybrali odborníci v danej oblasti spolu so zástupcami Slovnaftu tri najlepšie diplomové práce. Diplomanti na tomto záverečnom vyhodnotení odprezentovali svoju prácu pred publikom. Autori troch najlepších diplomových prác, ako aj univerzity za odbornú podporu získali finančnú odmenu. Ocenení: Tomáš Lalík (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave) vedúci diplomovej práce: prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc./ konzultant SN: Beáta Pilinszká názov práce: Vývoj metodiky hodnotenia následkov závažných priemyselných havárií hodnotiteľ: Michaela Svoreňová zástupca školy: prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, PhD. (prodekan fakulty pre rozvoj fakulty, podnikateľskú činnosť, spoluprácu s priemyslom, informatizáciu a propagáciu fakulty)   Dušan Matuška (Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave) Vedúci diplomovej práce: doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD. názov práce: Manažment času manažéra – Matica SUDO hodnotiteľ: Alžbeta Grácová zástupca školy: prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. (dekan fakulty)   Dávid Molnár (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave) vedúci diplomovej práce: doc. Ing. Elena Graczová, CSc. názov práce: Separácia zmesi metylcyklohexánu a toluénu použitím iónovej kvapaliny hodnotiteľ: Dávid Kállay zástupca školy: prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, PhD. (prodekan fakulty pre rozvoj fakulty, podnikateľskú činnosť, spoluprácu s priemyslom, informatizáciu a propagáciu fakulty)

Novinky (5)

NAJ diplomová práca

25. október 2023

Poznáme najlepšie diplomovky roka

Aj tento rok sme vďaka súťaži Najdiplomovka spoznali výnimočné študentské práce, ktoré prekvapivo priniesli nové témy. Práve diverzita tém bola jasným dôkazom, ako sa mení naša spoločnosť a jej aktuálne problémy, ktorým všetci čelíme.

NAJ diplomová práca

13. júl 2023

HĽADÁME NAJ DIPLOMOVKY

V 17. ročníku súťaže Najdiplomovka opäť oceníme tie najlepšie diplomové práce z celého Slovenska. Ak sa vám v roku 2023 podarilo úspešne ukončiť magisterské alebo inžinierske štúdium a myslíte si, že vaša diplomovka stojí naozaj za to, dajte nám o nej vedieť. V téme neexistuje obmedzenie – práca sa môže týkať chemickej technológie, IT, komunikácie či personalistiky. Dôležité je prepojenie na naše podnikanie a kvalita práce.