TNE

V grantovom programe Talenty Novej Európy získalo tento rok podporu 65 mladých nadaných ľudí

Bratislava, 18. mája 2022 – V jubilejnom 15. ročníku programu si grant v celkovej výške 66 000 eur rozdelilo 30 detí a mladých ľudí venujúcich sa športu a 35 mimoriadnych talentov v oblasti umenia a vedy. Program Talenty Novej Európy (TNE) spoločne realizujú spoločnosť SLOVNAFT, a.s., a Stredoeurópska nadácia (CEF).

Zmyslom grantového programu Talenty Novej Európy je podávať pomocnú ruku nadaným deťom a mladým ľuďom vo veku od 8 do 25 rokov. Aj tento rok sa ich do programu prihlásilo takmer 200,“ vysvetlila Silvia Manczalová, správkyňa Stredoeurópskej nadácie. Spomedzi nich vyberala grantistky a grantistov v troch kategóriách odborná porota, v ktorej pravidelne zasadajú violončelista Jozef Lupták, výskumník SAV v oblasti biotechnológie Tomáš Bertók, vizuálna umelkyňa Ilona Németh, riaditeľka Činohry SND Miriam Kičiňová, pedagóg na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave Ľubor Tománek  a ďalší odborníci. Posudzované boli dosiahnuté úspechy, predovšetkým na medzinárodnej úrovni, kvalita žiadostí, sociálne prostredie, a zároveň nadšenie a perspektíva ďalšieho rozvoja žiadajúcich mladých ľudí. Grant sa môže využiť na nákup laboratórnych pomôcok, hudobných nástrojov, kníh a športovej výbavy alebo na financovanie profesijných a študijných pobytov v zahraničí či účasť na športových podujatiach a sústredeniach. Medzi podporenými v oblasti umenia získala grant aj Viktória Stachová, ktorú minulý rok medzi svojich študentov prijala jedna z najprestížnejších hudobných škôl na svete – Berklee College of Music v Bostone. Finančnú podporu použije práve na úhradu školného. Nádejný mladý vedec Filip Korim, študent veterinárnej medicíny, je autorom unikátneho atlasu anatomických preparátov, ktoré zlepšujú diagnostiku a pomáhajú pri liečbe zvierat. Vďaka grantu môže pokračovať v rozvíjaní nových a humánnych terapeutických metód pri liečbe zvierat. Sedemnásťročná Terézia Kurucová je v športovej disciplíne rýchla chôdza dvojnásobnou majsterkou Slovenska. Ako najmladšia atlétka v slovenskej histórii splnila limit na majstrovstvá sveta a na súťaži skončila na výbornom 15. mieste z 34 dievčat.  Každé dieťa si zaslúži vyrastať v podporujúcom prostredí s dobrými podmienkami pre rozvoj svojich daností. Nie vždy je to však možné. Talent niekedy nestačí. Jeho kultivovanie si takmer vždy vyžaduje značné finančné prostriedky. Práve tieto limity sa snaží už 15 rokov kompenzovať grantová schéma Talenty Novej Európy. Nadané deti a mladí ľudia sa aj vďaka nej môžu viac sústrediť na prácu na sebe. Naším cieľom je pomôcť im kráčať na obdivuhodnej ceste, ktorú si vybrali, a tým prispievať ku kvalitnejšej a prosperujúcejšej spoločnosti,“ priblížil Anton Molnár, hovorca a riaditeľ Komunikácie spoločnosti Slovnaft.   Cez grantový program TNE získalo za 15 rokov podporu od Slovnaftu a CEF spolu 518 detí a mladých ľudí sumou v sume takmer 980-tisíc eur. Viac informácií o programe Talenty Novej Európy nájdete na www.tne.sk.   #SpoluDokazemeVela Terézia Kurucová, grantistka programu Talenty Novej Európy 2022 (fotografia)

Novinky (29)

TNE

01. marec 2024

Mladé talenty môžu opäť získať finančnú podporu z grantu TNE

Posledná ingrediencia tvojho talentu. To je hlavné posolstvo aktuálneho ročníka grantového programu TNE (Talenty novej Európy) pre nadané deti a mladých ľudí v oblastiach veda, šport a umenie. Prihlasovanie do programu je otvorené od 1. marca do konca mesiaca.

TNE

02. marec 2023

ROZUMIEŤ MLADÝM TALENTOM ZNAMENÁ PODPOROVAŤ ICH: Šestnásty ročník programu TNE pre nadaných mladých ľudí je otvorený

Mnohé talentované deti a mládež majú aj chuť aj vytrvalosť, no niekedy im chýbajú prostriedky. Aby mohli rozvíjať svoj talent a pracovať na sebe, už šestnásty rok sa môžu v grantovom programe Talenty Novej Európy (TNE) uchádzať o podporu. Program, na ktorom spolupracuje Stredoeurópska nadácia (CEF) so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., podporuje mladé výnimočné talenty vo veku 8 až 25 rokov, ktoré vynikajú v niektorej z oblastí športu, umenia či vedy. Za uplynulých 15 rokov programu získalo takto podporu viac ako 500 talentov v súhrnnej hodnote takmer 980 tisíc eur. V minulom roku si grant vo výške 66 000 eur rozdelilo...