Zelené oázy

15. ročník / 2021

Vyčistime spolu vodné toky Žitného ostrova

2 000 €

O projekte

Počas apríla topiaci sa sneh ukázal v ramenách Malého Dunaja veľké množstvá nahromadeného odpadu aj napriek tomu, že niektoré lokality sa nachádzajú v 5. stupni ochrany. Počas niekoľkých brigád vyzbieralo 450 dobrovoľníkov spolu 10 ton odpadu na približne 20 km úseku brehov tejto rieky. Čistenie bolo realizované v spolupráci so Štátnou ochranou prírody a podieľalo sa na ňom 14 obcí.

Podporené projekty v roku 2023

Novinky (39)

Zelené oázy

14. november 2023

Baťovianska záhrada je inšpiráciou pre nový ročník Zelených oáz

Baťovianska záhrada z Partizánskeho zvíťazila v 17. ročníku grantového programu Zelené oázy a odovzdáva štafetový kolík ďalším tvorcom lepšej krajiny. Nový ročník programu sa začína práve teraz a umožňuje obciam, mestám, neziskovým organizáciám, školám a komunitným centrám uchádzať o podporu pre svoje projekty.

Zelené oázy

14. marec 2023

Najviac hlasov ste dali zelenej oáze z Nitry

Finančnú podporu získali nápady vo všetkých krajoch Slovenska. Hlasovať sa dalo od začiatku februára do začiatku marca na stránke oazy.sk. Osem projektov reprezentovalo osem krajov Slovenska. „Každý projekt v hlasovaní štartoval so základnou sumou 1000 eur a uchádzal sa o jej navýšenie. Vyzbierali sme 6095 platných hlasov. Takýto veľký záujem o hlasovanie nás potešil. Je ocenením kvality projektov, zaradených do hlasovania,“ hovorí Ľubica Štúberová, programová manažérka programu Zelené oázy z Nadácie Ekopolis. Najúspešnejším sa stal projekt „Alej nás spája“ z nitrianskej mestskej časti Prameň. Miestna komunita pri obytnej zóne tam za pomoci obyvateľov blízkeho okolia a žiakov priľahlých škôl plánuje...